Scholen op de Kaart

Scholen op de kaart

De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald; van de deskundigheid van het team tot de inrichting van het gebouw.

Belangrijk voor Heldring College is ook de leerlingbegeleiding en een veilig schoolklimaat, waarin o.a. anti-pestbeleid en faalangstraining een vanzelfsprekende plaats hebben.

Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens hangen samen met de samenstelling van de schoolpopulatie.

Op Heldring College streven we naar een goede balans tussen kansen bieden en kwaliteit bewaken.

In 2014 is door de VO-raad de website Scholenopdekaart.nl gestart, een vervolg op de site Vensters voor Verantwoording. Via deze website geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties zoals examenresultaten, doorstroom van leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen en veiligheid op school.

Klik op hier om naar de pagina van Heldring College te gaan

Top