Ouderraad

De ouderraad is er in eerste instantie voor de ouders. Als er problemen of vragen zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de mentor van uw kind. Hij is uw eerste aanspreekpunt. Wanneer u van andere ouders een mening wilt horen, met andere ouders uw mening wilt delen of een advies wilt krijgen dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via [e-mailadres] . De ouderraad is er ook voor de school. Ze denkt mee en geeft (on)gevraagd adviezen over allerlei ontwikkelingen in de school. Daarnaast vervult de ouderraad een rol bij het organiseren en realiseren van diverse schoolactiviteiten. Ouders/voogden hoeven overigens geen lid van de ouderraad te zijn wanneer zij bij een schoolactiviteit willen helpen. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden bij de ouderraad. 

Vragen aan de ouderraad?

U kunt de ouderraad mailen via ouderraad@heldringcollege.nl

Lid worden van de ouderraad?

Bel de school op en geef uw naam en telefoonnummer door. Iemand van de ouderraad neemt dan contact met u op.

Top