Ouderbrieven

De meest recente brieven voor de ouders van onze leerlingen.

Regelmatig worden aan de leerlingen brieven meegegeven. Bijvoorbeeld over een rapportavond, informatieavond enz.

We merken nogal eens dat die brieven in de tassen van onze leerlingen blijven zitten. Hoewel alle informatie ook op onze website te vinden is, denken we dat het makkelijk is om op deze pagina de meest recente brieven die voor de ouders bestemd zijn, bij elkaar te zetten.

Standaard vindt u hier de verwijzing naar de meest recente ouderbrief en het hangt van de activiteiten binnen de school af welke brieven hier nog meer een plaatsje krijgen.

Brief inloggen magister

Ouderbrief November

Ouderbrief mei 2017

Top