Aanmelden & open huis

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden en Open Dagen
Voor de aanmelding voor het eerste leerjaar volgen wij de procedure zoals afgesproken binnen BOVO-haaglanden.
Meer informatie hierover kunt u lezen via deze link (bovo haaglanden voor ouders)

Welke klassen met welk advies?

Type 1e klas

% plaatsen

Grootte klas

Aantal klassen

Adviezen

BBL

32

15-17

2

bbl, bbl met lwoo

KBL

45

20 – 24

2

kbl, kbl met lwoo,
bbl/kbl (dubbeladviezen)

TL

23

22 – 24

1

tl, mavo
kbl/tl/mavo & tl/mavo/havo (dubbeladviezen)


Wanneer meld ik mijn kind aan?
Van 10 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 kunnen leerlingen worden aangemeld voor het 1e leerjaar. Op 6 april 2018 ontvangen ouders/verzorgers bericht of de leerling is geplaatst op Heldring College.

Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt een formulier van de basisschool van uw kind op 9 februari 2018. U levert dit formulier in op de school van uw eerste keuze. Belangrijk dat u als ouder daarbij aanwezig bent want het moet ondertekend worden. U krijgt een kopie van het formulier mee.

Het formulier inleveren kan op alle werkdagen tussen 8.30 – 16.30 uur.

Onze open dagen zijn op de volgende momenten:
Vrijdag 26 januari 2018           van 16.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 27 januari 2018         van 11.00 tot 13.00 uur
Woensdag 14 februari 2018  van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00  tot 20.30 uur

Voorrangscriteria
Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang:
leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Heldring College.

Top