Theoretische / Gemengde Leerweg (TL/GL)

De theoretische leerweg maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

Je kiest voor de theoretische leerweg kiezen als je weinig moeite hebt met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding wilt kiezen. De theoretische leerweg bereidt je voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Met de theoretische leerweg kun je, bij voldoende resultaat, ook doorstromen naar het havo.

Gemengde leerweg
Je kunt de gemengde leerweg kiezen als je weinig moeite hebt met studeren, maar je ook wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). In de gemengde leerweg doe je eindexamen in het vak Economie & Ondernemen. 

Op het Heldring College doe je CE-examen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie & geschiedenis. Wij hebben voor dit vakkenpakket gekozen omdat je hiermee na het behalen van jouw diploma kan doorstromen naar de havo en naar alle MBO-opleidingen. 

Top