LOB activiteiten

De komende maanden zullen voor uw zoon/dochter in het teken staan van het behalen van het diploma. Dit belangrijke document is nodig om verder te kunnen gaan met een vervolgopleiding. Bijna alle leerlingen met een VMBO diploma zijn nog leerplichtig en moeten dus doorstromen naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs).

Vanuit de onderbouw (1e en 2e jaar) kiezen de leerlingen een bepaalde richting, Zorg en Welzijn of Economie en beginnen in het 3e leerjaar met hun stage, waarna zij tijdens hun laatste stageperiode in het 4e leerjaar een definitieve keuze maken binnen hun sector.

Om deze keuze te kunnen maken worden er een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het proefstuderen bij ROC Mondriaan. Alle leerlingen van het 4e leerjaar krijgen de mogelijkheid om tijdens een aantal dinsdagmiddagen lessen te gaan volgen bij de vervolgopleiding van hun keuze.

Buiten de stageperiodes en het proefstuderen zijn  er voor leerjaar 2, 3 en 4  de beroepen- en opleidingenbeurs voor het VMBO Spots on Jobs en de Opleidingsmarkt Westnederland  in november.Gedurende deze periode, de maanden november, december en januari, zijn er ook individuele gesprekken met leerlingen om ze te helpen bij het maken van hun keuze.

De keuze van een goede en passende vervolgopleiding is niet makkelijk en vereist een goede begeleiding van zowel de school als de ouders. Speciaal voor ouders en leerlingen is er daarom een handig boekje  uitgegeven, Wegwijs in het MBO, waarin alle informatie over het MBO te vinden is. Dit boekje hebben alle leerlingen in hun bezit.

 En natuurlijk is er www.bekijkjetoekomstnu.nl , de site voor loopbaanoriëntatie, met behulp waarvan u en uw zoon/dochter de overstap van VMBO naar MBO makkelijker kunt maken.

Als laatste wijzen we erop, dat het altijd mogelijk is een afspraak te maken. Veel succes met het bepalen van de keuze!

Top