Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

De kaderberoepsgerichte leerweg maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

De kaderberoepsgerichte leerweg kies je als je het liefst kennis wilt opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). In de klassen drie en vier kies je een sector uit waarin je verder wilt leren. Een sector bereidt je voor op je vervolgopleiding en het werk dat je na je opleiding kunt doen.

Top