Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

De basisberoepsgerichte leerweg maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basis- beroepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan je kiezen als je heel praktisch bent ingesteld. 

 

 

Top