Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden na periode 2:

Vanaf 17 arpil 2019.

De dossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij toelatingsbesluit wordt u persoonlijk door ons geïnformeerd.

Beschikbare plaatsen vanaf 8 april 2019

VMBO BL 0

VMBO BL LWOO 0

VMBO BL t/m KL

VMBO BL t/m KL LWOO 0

VMBO KL 7

VMBO KL LWOO 0

VMBO KL t/m TL 0

VMBO KL t/m TL LWOO 0

VMBO TL LWOO 0

VMBO TL 0

 

Aanmelden voor de 2e ronde

Wil jij volgend schooljaar starten op Heldring College in de 1e klas? We hebben nog een paar plekjes vrij in de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Kom samen met een ouder vanaf 8 april het voorkeursformulier bij ons inleveren.

Voor de aanmelding voor het eerste leerjaar volgen wij de procedure zoals afgesproken binnen BOVO-haaglanden.
Meer informatie hierover kunt u lezen via deze link (bovo haaglanden voor ouders)

Let op: de aanmeldperiode in deze 2e ronde is vanaf 8 april tot en met 12 april (16.00 uur). U kunt tijdens openingsuren van de school: 8.00 tot 16.30 uur het formulier bij ons inleveren. Bericht van plaatsing ontvangt u dan op 16 april.

Welke klassen met welk advies?

Type 1e klas

Aantal 

plaatsen

Grootte klas

Aantal klassen

Adviezen

vmbo BL

32

15 -17 lln

2

vmbo BL, vmbo BL, met LWOO

vmbo BL/KL

20

18 - 20 lln

1

vmbo BL t/m vmbo KL

vmbo Bl t/m vmbo KL, met LWOO

vmbo KL, met LWOO

vmbo KL

24

20 - 24 lln

1

Vmbo KL

vmbo KL/TL

24

22 - 24 lln

1

vmbo KL t/m vmbo TL

vmbo TL t/m havo

Voorrangscriteria
Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang: kinderen van personeelsleden, leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Heldring College.

Via onderstaande link komt u bij het aanmeldformulier van onze school:

Aanmeldformulier 2020

Top