Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden en Open Dagen
Voor de aanmelding voor het eerste leerjaar volgen wij de procedure zoals afgesproken binnen BOVO-haaglanden.
Meer informatie hierover kunt u lezen via deze link (bovo haaglanden voor ouders)

Welke klassen met welk advies?

Type 1e klas

Aantal 

plaatsen

Grootte klas

Aantal klassen

Adviezen

vmbo BL

32

15 -17 lln

2

vmbo BL, vmbo BL, met LWOO

vmbo BL/KL

20

18 - 20 lln

1

vmbo BL t/m vmbo KL

vmbo Bl t/m vmbo KL, met LWOO

vmbo KL, met LWOO

vmbo KL

24

20 - 24 lln

1

Vmbo KL

vmbo KL/TL

24

22 - 24 lln

1

vmbo KL t/m vmbo TL

vmbo TL t/m havo

Wanneer meld ik mijn kind aan?
Van 9 februari 2019 tot en met 22 februari 2019 kunnen leerlingen worden aangemeld voor het 1e leerjaar. Op 4 april 2019 ontvangen ouders/verzorgers bericht of de leerling is geplaatst op Heldring College.

Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt een formulier van de basisschool van uw kind op 8 februari 2019. U levert dit formulier in op de school van uw eerste keuze. Belangrijk dat u als ouder daarbij aanwezig bent want het moet ondertekend worden. U krijgt een kopie van het formulier mee.

Het formulier inleveren kan op alle werkdagen tussen 8.30 – 16.30 uur.

Speciale aanmelddag:

Woensdag 13 februari 2019: 15:30  uur tot 18:00 uur

Voorrangscriteria
Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang: kinderen van personeelsleden, leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Heldring College.

Top