Vertrouwenspersonen

De vertrouwensdocenten:

Leerlingen met ernstige problemen die al dan niet met de school te maken hebben, kunnen terecht bij een vertrouwensdocent. Deze bespreekt met de leerlingen hun moeilijkheden - waar noodzakelijk - onder strikte geheimhouding. De docent legt - met toestemming van de leerling - de probleemsituatie voor aan de mentor, de docenten en/of de coördinator. Ook verwijst hij/zij, als dat nodig is, leerlingen door naar externe deskundigen. De vertrouwensdocent is bereid, ook buiten schooltijd, leerlingen te woord te staan om zo nodig direct hulp te kunnen bieden.

Onze vertrouwensdocenten:

Mevr. Balkaran

m.balkaran@heldringcollege.nl

Mevr. Praktiek

m.praktiek@heldringcollege.nl

Vertrouwensarts:

Het schoolbestuur heeft een vertrouwensarts aangesteld voor de leerlingen en de medewerkers van de Haagse Colleges Ook voor moeilijkheden die niet speciaal medisch van aard zijn. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via de school. Vanzelfsprekend zal één en ander onder strikte geheimhouding geschieden. De kosten die verbonden zijn aan het bezoeken van de vertrouwensarts zijn voor rekening van het schoolbestuur.

Top