Posterwoorden

Posterwoorden

Heldring College - Woordenschatproject (WSP): Posterwoorden

week: 12 t/m 16 maart 2018

 

Klas 1

POSTER 16

1. de aanleg = als je ergens heel handig in bent

     

2. behandelen = met iemand of iets omgaan

     

3. dikwijls = vaak

     

4. de functie = waarvoor het bedoeld is

     

5. het inzicht = het begrijpen hoe iets in elkaar zit

     

6. ondertussen = in dezelfde tijd

     

7. het nadeel = een minder prettige kant van iets

     

8. uitbundig = heel vrolijk

     

9. zich voordoen = gebeuren

     

10. a.u.b. = alstublieft

     

      

Klas 2

POSTER 8  

 

1. stimuleren = aanmoedigen om iets te doen

     

2. nuttig = handig, je hebt er wat aan

    

3. slechts = (alleen) maar

     

4. zodra = zo gauw als

     

5. vaststellen = onderzoeken en merken dat iets zo is

    

6. handhaven = zorgen dat iets blijft bestaan

     

7. aantreffen = zien, vinden

     

8. uitsluitend = alleen maar

     

9. intensief = als je ergens veel tijd en aandacht aan besteedt

     

10. P.S. = Post Scriptum (Latijn), naschrift

     

  

Klas 3 (e&o)

POSTER 8

1. de reserve = iets dat niet direct nodig is, maar dat je bewaart om later te kunnen gebruiken

     

2. resteren = overblijven

      

3. retour = terug naar de plaats waar het vandaan komt

     

4. het salaris = het loon

     

5. schadeloos stellen = een vergoeding geven voor het nadeel dat iemand geleden heeft

     

6. schikken = een oplossing vinden doordat iedereen een beetje toegeeft

     

7. de schuld = het geld dat je nog moet betalen; de verantwoordelijkheid voor een fout

     

8. de splitsing = de plaats, waar een weg of rivier uiteen gaat

      

9. stimuleren = zorgen dat iemand iets leuk gaat vinden

     

10. storten = geld overmaken

     

 

Klas 3 (z&w)

POSTER 8

1. vanwaar = waarom, om welke reden

     

2. vermijden = zorgen dat iets niet gebeurt

     

3. het vermogen = iets dat iemand of iets kan

     

4. verschrompelen = klein en droog worden

     

5. zich vertakken = zich splitsen

     

6. verteren = je lichaam haalt de nuttige stoffen uit je eten, de rest verandert in ontlasting

    

7. het vlies = heel dun vel

     

8. voordien = vroeger, eerder

     

9. vrijkomen = beschikbaar komen, los komen

     

10. waarnemen = horen, zien, ruiken of voelen

    

Top