Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)

Het LWOO is géén aparte leerweg. LWOO biedt extra ondersteuning bij het volgen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerwegen.

Op het Heldring College zitten leerlingen met LWOO in kleine klassen (ca. 15 leerlingen), zodat meer begeleiding mogelijk is.

Om voor plaatsing in het Leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te komen, moeten toekomstige brugklassers eerst getest zijn en is een positieve beschikking nodig van de Regionale Verwijzings Commissie (R.V.C.).

Voor inlichtingen over plaatsing in de brugklas kunt u zich wenden tot de zorgcoördinator, mevrouw A. Spaans.

Top