Onderbouw

Alle leerlingen krijgen tijdens de eerste jaren van het voortgezet onderwijs les in de vakken van de basisvorming. In de kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg wordt het vak Spaans aangeboden als tweede moderne vreemde taal.

Vanaf het begin is er echter verschil in tempo en niveau, afhankelijk van de leerweg die de leerling volgt. Er is meer dan voorheen aandacht voor het kunnen toepassen van kennis in praktische situaties en voor de samenhang tussen de verschillende vakken. Bovendien komen diverse studievaardigheden aan bod.

Een deel van de basisvorming loopt naadloos over in het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Gedurende het tweede leerjaar krijgen de leerlingen uitgebreid voorlichting over de verschillende sectoren in de bovenbouw van het VMBO.

Onderwijsteam in de onderbouw

In de onderbouw vormen het onderwijsteam de spil waarom de zorg voor het onderwijs en de leerlingen draait, maar waar ook de vernieuwing van het onderwijs gestalte krijgt. Een team bestaat uit een vaste kern van docenten, die er een groot aantal lessen geven. Het teams vergadert regelmatig, waarbij zaken aan de orde komen als onderwijsvernieuwing en leerlingenbesprekingen. Uiteraard spelen de mentoren en de zorgcoördinator een belangrijke rol in het team.

 

Top