Leerlingenraad

De leerlingenraad is een onderdeel van Leerling-participatie op onze school. De school wil leerlingen meer medeverantwoordelijk maken voor de school en hun eigen leerproces/ontwikkeling, het vergroten van de verantwoordelijkheid van de leerlingen ten aanzien van de sfeer en het welbevinden op school. De di

Een aantal jaren geleden is een leerlingenraad gestart op Heldring College. De raad bestaat uit 2 of 3 leerlingen uit ieder leerjaar. Bij de start heeft de raad een scholing doorlopen en is officieel geïnstalleerd. De raad is voorgesteld aan leerlingen en ouders, via de website bekend gemaakt, hebben gesprekken gehad met de ouderraad enz. De zitting in de raad duurt over het algemeen 4 jaar. Nieuwe leden worden gekozen door de leerlingenraad. Tot nu toe kon iedereen zich opgeven voor deelname aan de leerlingenraad. De jury van de raad hield een gesprek met de kandidaten en koos unaniem een paar leden.

Aan het eind van hun zitting krijgen de leerlingen een getuigschrift. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een bedankje en een etentje/uitje aangeboden.

De leerlingenraad heeft een aantal vaste begeleiders uit het docententeam: Mw. J. Praktiek en Mw. M. Balkaran. De raad beschikt over een vaste vergaderruimte op de vierde etage. De data van de vergaderingen zijn officieel opgenomen in de jaarplanning van de school.

De leerlingen van de leerlingenraad helpen bij schoolactiviteiten. De raad denkt mee, praat en beslist ook over andere schoolzaken zoals het opvrolijken van het schoolgebouw, ontspanningsactiviteiten tijdens de pauzes en spelmateriaal voor in de kantine verder heeft de leerlingenraad ook een vertegenwoordiger in de MR, zodat er ook op beleidsniveau meegepraat kan worden.

Je kan de leerlingenraad bereiken via het mailadres: leerlingenraad@heldringcollege.nl

Top