Op naar het diploma!

  • Wat moet je leren?
  • Wat moet je kunnen?
  • Hoe wordt dit getoetst?
  • Hoe komt het cijfer voor het schoolexamen tot stand?
  • En wanneer ben je geslaagd?

Dit zijn belangrijke vragen die de leerlingen van de derde en vierde klas én hun ouders bezig houden. In het PTA, waarvan alle derde en vierdeklassers een exemplaar hebben staat alles uitgebreid omschreven.

Het is belangrijk te weten dat de exameneisen in bepaalde opzichten verzwaard zijn! In de PTA's wordt met rekenvoorbeelden uitgelegd hoe het eindcijfer tot stand komt.

Naar de PTA's

Top