Ziekmelden

Ziek melden.PNG

Bel: 0703600589

Een leerling die te laat komt, moet zich de volgende schooldag om 07:30 uur melden bij de receptie. Deze melding staat ook automatisch in de agenda van de leerling. Indien een leerling zich de volgende schooldag niet om 07:30 uur meldt, wordt de straf verdubbeld. Bij wederom niet nakomen van deze terugkommaatregel wordt de teamleider ingeschakeld. 

Top