Ziekmelden

Zonder toestemming van de schoolleiding vooraf mag een leerling de lessen niet verzuimen. Bij afwezigheid wegens ziekte of andere omstandigheden moeten de ouders de school nog diezelfde dag zo vroeg mogelijk bellen. Vanaf 7.00 uur is dit mogelijk. Gebeurt dit niet, dan wordt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Wie na lesverzuim weer op school komt, moet zich bij de conciërge melden met een, door de ouders ondertekende, blauwe verzuimkaart.

Een leerling mag de school alleen voortijdig verlaten – bijvoorbeeld in geval van ziekte – met toestemming van de schoolleiding. Vijf minuten voor het begin van de eerste les gaat een bel. De leerlingen worden dan in de lokalen toegelaten. Bij het tweede belsignaal moeten zij in het lokaal aanwezig zijn. Wie te laat komt, ook bij leswisselingen, moet zich meteen bij de conciërge melden. Deze geeft de leerling een te-laat-briefje, waarmee hij in de les kan worden toegelaten.

Een leerling die te laat komt, moet zich de volgende schooldag om 07:30 uur melden bij de receptie. Deze melding staat ook automatisch in de agenda van de leerling. Indien een leerling zich de volgende schooldag niet om 07:30 uur meldt, wordt de straf verdubbeld. Bij wederom niet nakomen van deze terugkommaatregel wordt de teamleider ingeschakeld. 

Top