Schoolvakanties

Vakantierooster 2018-2019

Zomervakantie

16 juli t/m 24 augustus 2018

Herfstvakantie

22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie      

25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartvakantie

30 en 31 mei 2019

Tweede pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2019

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

Nee. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. De school moet leerplicht hierover informeren. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Zie ook http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/
Top