De schoolleiding

   Directeur

Dhr. R Stehman, plv directeur

Dhr. R. Schreuder, wnd directeur

sth@hofstadmavohavo.nl

r.schreuder@heldringcollege.nl

Teamleider leerjaar 1  
Mw. I. Gulink i.gulink@heldringcollege.nl
 

 
 

Teamleider leerjaar 2
 Dhr. G. Ishaak  g.ishaak@heldringcollege.nl
Teamleider leerjaren 3 en 4 afdelingen:

- Economie & Ondernemen

- Zorg en welzijn 

- Theoretische leerweg

 
Dhr. E.G.J.P. Wijler e.wijler@heldringcollege.nl
 

Top