De schoolleiding

   Directeur
   Dhr. P. van de Burgt

p.vdburgt@heldringcollege.nl

Teamleider leerjaar 1  
Dhr. drs. R. Schreuder r.schreuder@heldringcollege.nl
 
 
 
Teamleider leerjaar 2
 Dhr. G. Ishaak  g.ishaak@heldringcollege.nl
Teamleider leerjaar 3 en 4 zorg en welzijn  
Mw. I.H. Andela-den Heijer i.andela@heldringcollege.nl

Teamleider leerjaar 3 en 4 economie &             Theoretische leerweg leerjaar 3 en 4

 
Dhr. E.G.J.P. Wijler e.wijler@heldringcollege.nl

Top