HOS

Haagse Opleidingsschool

Stage op het Heldring College/ Corbulo College/Diamant College
Samen met zes andere vo-scholen en drie lerarenopleidingen is onze school de Haagse Opleidingsschool (HOS) gestart. Via onze opleidingsschool leiden we meer en kwalitatief betere docenten op voor de Haagse onderwijspraktijk. In februari 2019 is de eerste groep studenten van de lerarenopleidingen binnen HOS gestart met hun opleidingstraject.

HOS Partners
In de HOS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen.

De vo-scholen:

 • Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium);
 • Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo);
 • Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk);
 • Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo);
 • Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo);
 • Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo);
 • ‘s-Gravendreef College (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo).

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).

HOS visie
Het centrale thema in de visie van de HOS is vernieuwing: we leiden docenten op die pedagogisch en didactisch vernieuwen. We observeren, proberen en innoveren. De belangrijkste uitgangspunten van de visie van de HOS zijn:

 • leren lesgeven in een vernieuwende omgeving (21st century skills);
 • professionele leergemeenschappen als bron voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke ontwikkeling van studenten, starters en docenten;
 • kweekvijver voor talent;
 • samen verantwoordelijk.

Voor studenten
Binnen de HOS werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten op te leiden tot start- en stadsbekwaam docent. Binnen de HOS leer je om les te geven in een vernieuwende omgeving en draag je bij aan vernieuwing in onze scholen. Binnen de HOS kun je kennis maken met verschillende typen scholen, van vmbo en lwoo tot gymnasium.

Voor collega’s
Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren in spe zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we bij HOS in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.

We zijn als scholen en lerarenopleidingen binnen de HOS samen verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe leraren binnen de HOS. We werken daarom als scholen en instituten nauw samen op alle fronten: van de (door)ontwikkeling van het curriculum tot het gezamenlijk begeleiden, opleiden en beoordelen van onze studenten.

Contact en informatie:
Als je wil je meer wilt weten overs stage lopen op het Heldring, Diamant of Corbulo College kun je per e-mail contact opnemen met mevrouw el Ayadi ( schoolcoördinator)  i.eayadi@heldringcollege.nl

Top