Kwaliteit

Inspectie geeft ons een mooie voldoende.

  

 

Op 12, 14 en 25 oktober bezochten inspecteurs van de Onderwijsinspectie onze school.
De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de BBL-, KBL - en TL afdeling werd beoordeeld.
De inspecteurs volgden lessen en spraken onder meer met docenten, mentoren, leerlingen, de taal- & rekencoördinator, de zorgcoördinator en de remedial teacher.  Op basis van het inspectiebezoek hebben alle afdelingen hebben een basisarrangement gekregen. De inspecteurs roemden de prettige sfeer onder medewerkers en leerlingen. Zij spraken hun waardering uit over de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs en de leerlingbegeleiding. Ook spraken zij over het goede pedagogische klimaat dat op onze school heerst.  Een van de inspecteurs noemde het Heldring een school met een goed leerklimaat, waar leerlingen zich thuis voelen. Zij geven onze school een dikke 7 als cijfer.

Een basisarrangement is het hoogst haalbare niveau in het Inspectietoezicht. Een school krijgt een basisarrangement, als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingbegeleiding en het pedagogisch klimaat.  Een kwaliteitsbeoordeling waar we als school trots op zijn!

Klik hieronder op de link om naar de website te gaan waar u het volledige rapport kunt downloaden,

Rapport

Top