Kwaliteit

Inspectie geeft ons een mooie voldoende.

  

 

Op 12, 14 en 25 oktober bezochten inspecteurs van de Onderwijsinspectie onze school.
De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de BBL-, KBL - en TL afdeling werd beoordeeld.
De inspecteurs volgden lessen en spraken onder meer met docenten, mentoren, leerlingen, de taal- & rekencoördinator, de zorgcoördinator en de remedial teacher.  Op basis van het inspectiebezoek hebben alle afdelingen hebben een basisarrangement gekregen. De inspecteurs roemden de prettige sfeer onder medewerkers en leerlingen. Zij spraken hun waardering uit over de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs en de leerlingbegeleiding. Ook spraken zij over het goede pedagogische klimaat dat op onze school heerst.  Een van de inspecteurs noemde het Heldring een school met een goed leerklimaat, waar leerlingen zich thuis voelen. Zij geven onze school een dikke 7 als cijfer.

Een basisarrangement is het hoogst haalbare niveau in het Inspectietoezicht. Een school krijgt een basisarrangement, als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingbegeleiding en het pedagogisch klimaat.  Een kwaliteitsbeoordeling waar we als school trots op zijn!

Klik hieronder op de link om naar de website te gaan waar u het volledige rapport kunt downloaden,

Rapport

Scholen op de kaart

De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald; van de deskundigheid van het team tot de inrichting van het gebouw.

Belangrijk voor Heldring College is ook de leerlingbegeleiding en een veilig schoolklimaat, waarin o.a. anti-pestbeleid en faalangstraining een vanzelfsprekende plaats hebben.

Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens hangen samen met de samenstelling van de schoolpopulatie.

Op Heldring College streven we naar een goede balans tussen kansen bieden en kwaliteit bewaken.

In 2014 is door de VO-raad de website Scholenopdekaart.nl gestart, een vervolg op de site Vensters voor Verantwoording. Via deze website geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties zoals examenresultaten, doorstroom van leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen en veiligheid op school.

Klik op hier om naar de pagina van Heldring College te gaan

Top