Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Eerste aanmeldperiode (13 februari t/m 5 maart 2021)

Op vrijdag 12 februari krijgt u van de basisschool het definitieve basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier. Hiermee kunt u uw kind vanaf zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart aanmelden bij het Heldring College. Vervolgens gaan wij aan de slag om uw kind te plaatsen. Op donderdag 15 april vanaf 15.00 uur (uiterlijk vrijdag 16 april) krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021 kun je met je ouders het aanmeldformulier met voorkeurslijst inleveren bij de school van eerste keuze. Een aanmelding op de Heldring College is officieel wanneer ouders een ondertekend aanmeldformulier met de voorkeurslijst bij de school van eerste keuze inleveren of in POVO OT de aanmelding definitief maken (bij digitaal aanmelden).

 Er zijn bij aanmelding drie manieren mogelijk:

1. Het aanmeldformulier persoonlijk afgeven en later verwerken;

U maakt een telefonische afspraak en levert het aanmeldformulier met voorkeurslijst persoonlijk in bij de administratie. U ontvangt meteen een kopie als ontvangstbevestiging met handtekening en/of schoolstempel. De school verwerkt de aanmelding op een later moment, maar binnen de twee weken van aanmelden.

2. Het aanmeldformulier opsturen of achterlaten;

U laat het aanmeldformulier met voorkeurslijst achter bij het Heldring College, bijvoorbeeld in de postbus. Er is geen contact tussen school en ouders op het moment van aanmelden. Dit betekent dat u het aanmeldformulier per post kunt opsturen, digitaal kunt inzenden (via de mail) of door de brievenbus kunt doen. U ontvangt een bevestiging van ontvangst en een afdruk van de verwerkte aanmelding van POVO OT.

 Mocht u voor deze optie kiezen, zou u er dan voor willen zorgen dat u de volgende documenten opstuurt:

  1. Aanmeldformulier leerjaar 1 Heldring College
  2. Definitieve basisschooladvies & voorkeurslijst PO (3 pagina’s) deze ontvangt u op 12 februari 2021 vanuit het PO.
  3. Ouderverklaring LWOO (alleen bij LWOO advies op het definitieve basisschooladvies).
  4. Toestemmingsformulier schoolbijdrage;
  5. Kopie paspoort/ID ouder & leerling deze wordt gebruikt voor controle bij de inschrijving, identificatie en zal daarna ‘veilig’ vernietigd worden.

 3. Digitaal aanmelden;

Alleen ouders van po-scholen die meedoen met digitaal aanmelden, kunnen via een zogenaamde ‘ouderinlog’ in POVO OT digitaal aanmelden. Het Heldring College ontvangt hiervan bericht in POVO OT en kan daar de aanmelding verder verwerken. Ouders ontvangen een bevestiging per e-mail en zien de status van de aanmelding in de ouderinlog.

 Heeft u toch nog vragen over de aanmelding, wilt u een afspraak maken voor inschrijving of ontvangt u graag het aanmeldformulier per mail? Neem dan telefonisch contact op via 070-3600589 of stuur een mail naar aanmelden@heldringcollege.nl

Aanmeldformulieren insturen kan via aanmelden@heldringcollege.nl.

Downloadlink naar formulieren:

Tweede aanmeldperiode (19 april tot 23 april)

Heeft u uw kind niet in periode 1 aangemeld, of is uw kind onverhoopt uitgeloot? Dan is er nog een tweede ronde. U krijgt een nieuw aanmeldformulier van de basisschool en vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 april kunt u uw kind (opnieuw) aanmelden. Op dinsdag 11 mei (na 15.00 uur en uiterlijk 12 mei) krijgt u bericht over de plaatsing.

Kijk voor meer informatie op de website van BOVO Haaglanden.

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria 2020-2021

Top