Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Restperiode

Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Dan is er nog een restperiode. Op de scholenwijzer wordt de capaciteit van het Heldring College real-time gepubliceerd. Hieronder ziet u het overzicht.

Aanmelden gebeurt in deze periode op volgorde van binnenkomst, behalve als er op de eerste dag meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plek is. In dat geval tellen alle aanmeldingen van die dag als gelijktijdig binnengekomen en loot de school over de volgorde van behandeling van de dossiers. Ouders worden direct de volgende morgen op de hoogte gesteld van de uitkomst van deze loting.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt samen met je ouders het aanmeldformulier met voorkeurslijst inleveren bij het Heldring College.

Er zijn bij aanmelding drie manieren mogelijk:

1. Het aanmeldformulier persoonlijk afgeven en later verwerken;

U maakt een telefonische afspraak en levert het aanmeldformulier met voorkeurslijst persoonlijk in bij de administratie. U ontvangt meteen een kopie als ontvangstbevestiging met handtekening en/of schoolstempel. De school verwerkt de aanmelding op een later moment, maar binnen de twee weken van aanmelden.

2. Het aanmeldformulier opsturen of achterlaten;

U laat het aanmeldformulier met voorkeurslijst achter bij het Heldring College, bijvoorbeeld in de postbus. Er is geen contact tussen school en ouders op het moment van aanmelden. Dit betekent dat u het aanmeldformulier per post kunt opsturen, digitaal kunt inzenden (via de mail) of door de brievenbus kunt doen. U ontvangt een bevestiging van ontvangst en een afdruk van de verwerkte aanmelding van POVO OT.

 Mocht u voor deze optie kiezen, zou u er dan voor willen zorgen dat u de volgende documenten opstuurt:

  1. Aanmeldformulier leerjaar 1 Heldring College
  2. Definitieve basisschooladvies & voorkeurslijst PO (3 pagina’s) deze ontvangt u op 12 februari 2021 vanuit het PO.
  3. Ouderverklaring LWOO (alleen bij LWOO advies op het definitieve basisschooladvies).
  4. Toestemmingsformulier schoolbijdrage;
  5. Kopie paspoort/ID ouder & leerling deze wordt gebruikt voor controle bij de inschrijving, identificatie en zal daarna ‘veilig’ vernietigd worden.

 3. Digitaal aanmelden;

Alleen ouders van po-scholen die meedoen met digitaal aanmelden, kunnen via een zogenaamde ‘ouderinlog’ in POVO OT digitaal aanmelden. Het Heldring College ontvangt hiervan bericht in POVO OT en kan daar de aanmelding verder verwerken. Ouders ontvangen een bevestiging per e-mail en zien de status van de aanmelding in de ouderinlog.

 Heeft u toch nog vragen over de aanmelding, wilt u een afspraak maken voor inschrijving of ontvangt u graag het aanmeldformulier per mail? Neem dan telefonisch contact op via 070-3600589 of stuur een mail naar aanmelden@heldringcollege.nl

Aanmeldformulieren insturen kan via aanmelden@heldringcollege.nl.

Downloadlink naar formulieren:

Kijk voor meer informatie op de website van BOVO Haaglanden.

Top