Theoretische Leerweg (TL)

De theoretische leerweg (mavo) op Heldring College

Heldring College biedt de mogelijkheid om de theoretische leerweg (mavo) te volgen en daar ook eindexamen in te doen.

Ook bestaat de mogelijkheid voor leerlingen uit de kbl-klassen in de onderbouw om “op te stromen” naar het niveau van de TL/mavo en het diploma binnen onze school te behalen.

Of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing op de TL/mavo is afhankelijk van een aantal factoren:

Leer- en werkhouding:

 • Kan zich probleemloos lange tijd ergens op concentreren.
 • Zet zich in voor vakken die hem minder interesseren.
 • Kan zelfstandig werken aan de hand van duidelijke opdrachten.
 • Kan zelfstandig aantekeningen en schema’s maken en verbanden leggen.
 • Kan zijn werk plannen.
 • Kan informatie uit diverse bronnen opzoeken en ordenen.
 • Vindt het geen probleem om meer huiswerk te krijgen.

Taalvaardigheid

 • Functioneert redelijk tot goed op niveau 2F van het referentiekader* taal.
 • Beheerst de leesstrategieën redelijk.
 • Kan teksten uit schoolboeken van zijn eigen niveau en uit andere bronnen studerend en begrijpend lezen.

Rekenvaardigheid

 • Functioneert redelijk tot goed op niveau 2F van het referentiekader* rekenen.
 • Kan de rekenvaardigheden toepassen. Hoofdrekenen, rekenregels, meten en schatten.
 • Tenslotte speelt het advies van de docentenvergadering een grote rol.

Op de TL/mavo bieden wij de volgende vakken aan:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Economie
 • Biologie
 • Lichamelijke opvoeding
 • CKV

Méér weten over de referentieniveaus taal en rekenen? Surf dan naar

www.taalenrekenen.nl

 

Top