Kopklas

Informatie kopklas

 

 

 Haagse kopklas

 

Kopklas

Sommige kinderen zijn wel slim, maar halen geen hoge cijfers. Dat komt omdat ze niet goed Nederlands kunnen lezen en schrijven. Ze zijn intelligent genoeg om naar het vwo, de havo of vmbo-tl (kader) te gaan. Maar hun scores op de toetsen zijn daarvoor te laag. In de kopklas krijgen zij de kans om een jaar lang hun Nederlands te verbeteren. Daarna kunnen ze toch naar een brugklas die bij ze past. De kopklas is een jaar na groep 7 of 8 op de basisschool. Iedere kopklas bestaat uit maximaal 15 leerlingen. Ieder kind krijgt veel aandacht van de leerkracht. Op het Heldring College is de Kopklas (kader)/tl gevestigd.

Lessen en projecten

In de kopklas werken wij voornamelijk aan het kunnen spreken, lezen en schrijven van Nederlands. Dit doen wij onder andere door te werken met projecten. Hierbij gaan we op excursie, leren veel woorden over het project en leren deze toe te passen. Daarnaast zorgen we ervoor dat het rekenniveau op peil blijft. De vakken bewegingsonderwijs, kunst en Engels volgen de leerlingen bij vakdocenten van het Heldring College.

Aanmelden of meer informatie? Ga dan naar www.haagsekopklas.nl

Top