Heldring Heeft Het!

Heldring College is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie spelen op het Heldring College een belangrijke rol. 

In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan en de gemengde leerweg. 

Vervolgopleidingen
Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages. Het Heldring College telt ongeveer 475 leerlingen.

Goed bereikbaar
Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn op loopafstand van de school.

Open Dagen: Heldring Heeft Het!
Kom kennis maken op één van onze open dagen, we hebben nog veel meer te vertellen:
+ Vrijdag 26 januari 2018 van 16:00u tot 19:00u
+ Zaterdag 27 januari 2018 van 11:00u tot 13:00u
+ Woensdag 14 februari 2018 van 15:00u tot 17:00u en van 19:00u tot 20:30u

Bekijk onze schoolvideo

Laatste nieuws

Rekentoets mei

23 mei 2018 Planning Rekentoets lees verder

Rooster Eindexamens

23 april 2018 Rooster Eindexamens Succes! lees verder

SE3 Profielvakken

20 april 2018 Rooster E&O Rooster Z&W lees verder

Ready2Go

16 april 2018 Rooster Ready2Go lees verder
Top