Heldring Heeft Het!

Heldring College is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie spelen op het Heldring College een belangrijke rol. 

In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan en de gemengde leerweg. 

Vervolgopleidingen
Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages. Het Heldring College telt ongeveer 475 leerlingen.

Goed bereikbaar
Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn op loopafstand van de school.

Open Dagen: Heldring Heeft Het!
Kom kennis maken op één van onze open dagen, we hebben nog veel meer te vertellen:
+ Vrijdag 26 januari 2018 van 16:00u tot 19:00u
+ Zaterdag 27 januari 2018 van 11:00u tot 13:00u
+ Woensdag 14 februari 2018 van 15:00u tot 17:00u en van 19:00u tot 20:30u

Bekijk onze schoolvideo

Laatste nieuws

Rapport uitreiking onderbouw

16 maart 2018 Dinsdag 27 maart uitreiking van rapport 2, klas 1 en 2. Ouders, graag uw voorkeur voor de middag of avond aangeven via Magister uiterlijk op donderdag 22 maart om 12.00 uur. Neem contact op met ... lees verder

Rooster Herkansingen SE 2

16 maart 2018 Rooster Herkansingen SE 2 lees verder

Rooster SE2 uitreiking

08 maart 2018 Onderstaand het rooster voor de uitreiking van SE2 voor leerjaar 3 die komende dinsdag 13 maart zal plaats vinden. Rooster SE2 Uitreiking lees verder

Rooster SE 5

25 februari 2018 Rooster SE 5 lees verder
Top