Verzorging bovenbouw

Verzorging bovenbouw

PROFIELVAK ZORG EN WELZIJN ( bovenbouw):

Wil je later een beroep uitoefenen waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Kun je goed met mensen opschieten? Vind je het fijn om iets te betekenen voor een ander? Wil je mensen verzorgen en begeleiden? Kun je goed luisteren en je inleven in een ander? Dan is deze afdeling de perfecte opleiding voor jou.

Per week krijg je 12 uur Zorg en Welzijn. Die lessen bestaan uit praktijk, theorie, koken en ict. We gebruiken de methode Mixed van Thieme Meulenhoff.

In het volgende overzicht zie je welke vakken je krijgt:

Profiel

De 4 verplichte

profielmodulen

(vakken)

Kies 2 keuzevakken uit onderstaande lijst:

 

Zorg en Welzijn

 

-Mens en gezondheid

-Mens en omgeving

-Mens en activiteit

-Mens en zorg

 

 

 

- schoonheidsbehandeling hand,
  haar en gezicht
- welzijn, kind en jongere
- dagbesteding
- facilitaire dienstverlening:
  inrichting en verzorging
- sport en bewegen
- geüniformeerde dienstverlening
  en veiligheid
- webshop
- ondernemen

 

 

 

 

Verplicht keuzevak

BBL:

-Wonen en huishouden

-Voorkomen van 
 ongevallen en EHBO

 

Verplicht keuzevak
KBL:

-Verzorging

-Voorkomen van
 ongevallen en EHBO

 

 

Ben je nieuwsgierig wat je allemaal bij de profielmodulen leert, lees dan het volgende schema:

Profielvak:

Taak en deeltaken:

Mens en gezondheid

(module 1)

Klanten ondersteunen bij activiteiten op het gebied van een gezonde leefstijl.

-relatie leggen tussen leefstijl, voedingspatroon,
 hygiëne en bewegen

-info geven over genotmiddelen

-invloed van de media op leefstijl beschrijven en
 herkennen

-gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen
-een verantwoord bewegings-en voedingspatroon
 samenstellen

 

Mens en omgeving
(module 2)

Klanten ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef-en werkomgeving.

-schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
 uitvoeren volgens werkvolgorde en planning, schoon-

 maakmiddelen kiezen

-textiel verzorgen: etiketten lezen, wassen, strijken en
 opbergen van de was
-baliewerkzaamheden verrichten; klanten ontvangen
 afscheid nemen, gesprekken voeren
-ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en
 hulpmiddelen in en om een gebouw waarbij gelet
 wordt op veiligheid en toegankelijkheid
-een ruimte inrichten

 

 

Mens en activiteit
(module 3)

Het organiseren van activiteiten en begeleiden van klanten met als doel de ander te activeren

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een schoolreisje voor de basisschool of een spinningmarathon in het sportcentrum.

Mens en zorg

(module 4)

Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg
verlenen aan de klant.

-ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten
-ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen van de
 klant; til- en verplaatsingstechnieken

-eenvoudige EHBO technieken toepassen
-ondersteunen bij vaak voorkomende ziekte-
 verschijnselen; ernst van de ziekte inschatten,
 toezien op medicijngebruik, handelingen uitvoeren
 volgens voorschrift arts en recept
-ict toepassingen en zorgtechnologie

 

 

 

Wil je meer weten over de keuzevakken, kijk dan bij het kopje keuzevakken op onze website.

Top