Mens & Maatschappij

Wat is mens & maatschappij?

De Mens & Maatschappij-vakken zijn:

In de onderbouw volgen de leerlingen een half jaar het vak geschiedenis, daarna een half jaar het vak aardrijkskunde (of omgekeerd) gedurende drie lesuren per week. In de bovenbouw krijgen de TL klassen 3 en 4 geschiedenis als examenvak.

Maatschappijleer wordt gegeven en afgesloten in het derde leerjaar. Het behaalde eindcijfer telt mee voor het eindexamen.

Wat kan je verwachten van de mens & maatschappij-vakken?

In de brugklas behandelen we onder andere:

In de tweede klas kom je de volgende onderwerpen tegen:

De werkvormen

Bij de mens & maatschappij-vakken gebruiken we verschillende werkvormen.

Je werkt in de onderbouw met de methode Feniks. Maar, je gaat ook spreekbeurten geven, verslagen maken, werkstukken creëren en op bezoek bij het museum. Ook samenwerken in groepjes komt veel voor en ga je soms voor opdrachten naar buiten. Kortom, een gevarieerd programma.

Mens en Maatschappij

Top