Lichamelijke opvoeding

Er zijn vier locaties waar les wordt gegeven :

  • De splinternieuwe "GYM" in de Morsestraat
  • Fitnessruimte in het Heldringgebouw (105)
  • Sporthal Houtrust (GHR)
  • Sportvelden van SV duindorp

Kledingvoorschrift:

Op de Heldring geldt een kledingvoorschrift. Er wordt alleen kleding gedragen die betrekking heeft op de les l.o. In het eerste jaar wordt er een shirt aangeschaft via school. Er wordt verwacht dat dit tijdens de lessen wordt gedragen. Het dragen van schoenen mag alleen wanneer ze specifiek voor binnenaangelegenheden zijn geschikt.

Leerjaar 1 :

Leerjaar 1 heeft een kennismakingssportdag waarbij de naschoolse sporten worden geïntroduceerd.

In het eerste leerjaar wordt er 1 dubbel uur L.O. en een enkel uur fitness gegeven.

De praktijk bestaat vooral uit veel beginselen van spelsoorten. In principe worden alle facetten van het vak aangeboden binnen de lessen.

Leerjaar 2 :

Dit leerjaar komt in de grote lijnen overeen met het voorgaande leerjaar.

In de praktijk wordt er wel meer van je gevraagd. Er worden immers hogere eisen gesteld aan de vaardigheden. Als er de mogelijkheid toe is, gebruiken we de sportvelden in de buurt. Het is dus handig om warme kleding bij je te hebben.

Leerjaar 3 :

In dit leerjaar beginnen we met de afsluitperiode van het VMBO. Vandaar dat wij werken vanuit het programma toetsing en afsluiting, ook wel genoemd het PTA. Hierin staat vastgelegd wat de leerlingen in welke periode moeten afsluiten en hoe dit moet worden gedaan. Ook staat hierin vermeld hoe de beoordeling verloopt.

Het gaat hier alleen om praktijkonderdelen tot nu toe. Hierbij worden alle onderdelen binnen de sport behandeld.

Leerjaar 4 :

Dit leerjaar is direct gekoppeld aan het 3de leerjaar, want het PTA loopt er in door. Het is belangrijk dat de leerlingen aanwezig zijn in de les. Is dat niet het geval dan zou het mogelijk kunnen zijn dat zij geen diploma ontvangen.

GYM

The GYM

Top