Geschiedenis

Onderbouw

In de 1e en 2e klas gebruiken we de methode "Feniks"

Feniks is een speciaal geselecteerde methode geschikt voor het vmbo, met plaatjes en stukjes tekst afgewisseld.

Op de basisgerichte leerweg wordt gebruikgemaakt van basis-kader boeken, bij de kadergerichte en theoretische leerweg wordt gebruik gemaakt van kader-tl  boeken.

Leerlingen leren op een eenvoudige manier de geschiedenis in te delen met de tien tijdvakken.

o.a. Jagers en boeren en Grieken en Romeinen.

In de 2e klas wordt er aandacht besteed aan o.a. de Gouden Eeuw en de Wereldoorlogen.

Bovenbouw

In het 3e en 4e leerjaar van de gemengde- en theoretische leerweg (mavo) wordt geschiedenis en staatsinrichting gegeven als eindexamenvak.

Aan de hand van de methode "Memo" bereiden wij ons voor op het centraal eindexamen. Een aantal onderwerpen dat hierbij aan de orde komt omvat o.m.

In leerjaar 3:

  • Nederland en Indonesië
  • Nederland als industriële samenleving
  • Nederland na 1945: cultuur en mentaliteit

In leerjaar 4 (stof CE):

  • Democratisering van Nederland 1848-1919 (incl. staatsinrichting)
  • De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
  • Het Interbellum, herstel en economische crisis 1919-1939
  • De Tweede Wereldoorlog 1939-1945
  • De wereld na 1945

Welke docent geeft dit vak?

Top