Economie (onderbouw)

In de tweede klassen wordt één uur per week economie gegeven. Tijdens de lessen worden onderwerpen behandeld als armoede, welvaart, marktwerking en milieu. Ook leren de kinderen werken met procenten en tabellen. In de eerste klassen is dit vak ondergebracht bij het vak Mens & Maatschappij

In de bovenbouw is Economie is het sectorvak van de richting Handel & Administratie .

Rekenen

Alle klassen krijgen één uur per week rekenen. Let op! Dit moet wel zonder rekenmachine. Het vak rekenen is onderverdeeld in vier domeinen: getallen, verhoudingen, verbanden en meten. Vanaf 2014 is rekenen een verplicht eindexamenvak.

PSO (praktische sector oriëntatie)

Aan het eind van klas 2 moeten de leerlingen kiezen in welke richting (sector) ze verder gaan: Handel & Administratie , Zorg & Welzijn, Groen (landbouw) of Techniek.

Kinderen weten op die leeftijd vaak nog niet wat ze moeten kiezen. Daarom krijgen de tweedeklassers 1 uur per week PSO, waarin ze kennis maken met alle sectoren. De leerlingen zijn praktisch bezig en kunnen dus op basis van eigen ervaringen een bewuste keuze maken.

Top