Economie (bovenbouw)

Geschiedenis

Het vak economie wordt sinds 1863, toen het nog staathuishoudkunde heette, op de middelbare school gegeven. Het is een verplicht vak voor leerlingen die voor het profiel Economie en Ondernemen kiezen. 

Economie staat dichter bij je dan je denkt

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, maar ook op andere momenten hoor je de minister van Financiën vaak zeggen dat het rijk zijn staatskas op orde moet zien te krijgen en dat dat helaas niet zonder slag of stoot zal gaan; we zullen moeten bezuinigen. Wanneer je voor de staatskas leest: je eigen portemonnee, dan trek je de economie naar je privésituatie. Die moet natuurlijk financieel ook op orde zijn. En ook daar zul je wanneer je meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, ergens op moeten beknibbelen. Economie is gewoon een ander woord voor zuinigheid of spaarzaamheid. 

Wat het schoolvak economie betreft, staat centraal dat de leerlingen de betekenis en het belang van economie gaan begrijpen. Het vak dient hen een beter begrip bij te brengen van de maatschappij waarin zij leven. De theorie wordt op school afgewisseld door de praktijk, waarin leerlingen zelf in een werkvorm op een bepaalde markt of in een bepaalde situatie moeten handelen. Leren uit je boek wordt zo vervangen door leren door te doen.   

Methode

Op onze school werken we met de methode Pincode. We werken in de les uit het boek, maar ook moet je vaak verschillende ICT-opdrachten maken. Ook kan jij het boek digitaal bekijken via het digitaal lesmateriaal. 

Aantal lesuren

Het aantal lesuren is per klas en per niveau verschillend. Hieronder zie je hoeveel uren jij economie krijgt op onze school.

Basis 3                       3 uur

Kader 3                      3 uur

TL 3                            4 uur 

Basis 4                       4 uur

Kader 4                      4 uur

TL 4                            5 uur 

Docenten

Op dit moment geven de volgende docenten het vak economie:

-         Dhr. Bonoo

-         Mw. Grotestam

-         Dhr. Uijlenbroek

-         Dhr. Wijler

Top