Heldring Heeft Het!

Heldring College is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring College telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op het Heldring College spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.

Laatste nieuws

Prinsjesdag

19 september 2017 Dinsdag 19 september is het Prinsjesdag. Alle leerlingen zijn vrij na het derde uur. Dat is dus om 10.30 uur. De pauze voor klas  1 en 2 vervalt. De school is echter gewoon open. lees verder

informatieavond afdeling Z&W

12 september 2017 Uitnodiging lees verder

informatieavond afdeling EO/TL

12 september 2017 Uitnodiging lees verder
Top